دوره متوسطه آموزش پاراگلایدر تهران

پیش­نیاز:

 • دارا بودن گواهینامه Noviceبا تاریخ معتبر

** توضیحات:

 • حداکثر مدت دوره از تاریخ شروع، ۹ ماه می­باشد

۱ –Meteorology:

 • خواص جو – خواص تروپوسفر
 • روشهای انتقال انرژی ( تابش –همرفتی –رسانایی )
 • Laps Rate
 • نیروی کریولیس
 • چگونگی حرکت جریان­های جوی در اطراف کره زمین
 • جبه ها و توده­ ها و انواع آن
 • پایداری و ناپایداری شرایط جوی و علائم آن، CAT

2- Aerodynamic:

 • لزوم انتخاب شیب مناسب در هنگام Take Offبا در نظر گرفتن Fly Path
 • تعریف و رسم Accessibility Zone & Security Zone
 • تعریف و توضیح Wing Load , Load Factor , G factor
 • رسم نیروها در هنگام چرخش (Turn)
 • تعریف Stabilityو انواع آن
 • تعریف Gust
 • جدول Gust و بردارها( Head wind , Tail wind , Updraft , Down draft)
 • ترسیم Velocity polar
 • Velocity polarدر باد صفر، Head wind , Tail wind , Updraft , Down draft
 • تغییرات Polarبا تغییر وزن
 • ترسیم تفاوت Air speedوPenetrationبر روی نمودار Polar
 • Human Limitو عوامل موثر بر آن
 • Be – Do – Have
 • اصل ۱۰/۹۰

سیلابس عملی :

 • توانائی انتخاب شرایط مناسب پروازی توسط هنرجو
 • اجرای صحیح انواع Take off(Head wind, Cross Wind, Reverse, Forward )
 • نحوه استفاده از Speed System
 • اجرای صحیح انواع Landing:

 (Top, Slope, Short Field, Cross wind, Tail wind, 4Phase )

 • تمرین­های، Pitch Stabilityو Roll Stability
 • حداقل ۱۵ ساعت پرواز در ۵۰ پرواز در دوره Intermediate
 • حداقل ۶ ساعت Thermal Soaringو Ridge Soaring
 • پرواز در حداقل ۳ سایت پروازی
فهرست