دوره مقدماتی آموزش پاراگلایدر تهران

*پیش­نیاز:

 • دارا بودن گواهینامه Beginnerبا تاریخ معتبر

** توضیحات:

 • حداکثر مدت دوره از تاریخ شروع، ۶ ماه می­باشد

۱ –Meteorology:

 • تعریف Turbulence و انواع آن (Mechanical, Wake, Thermal, Shear)
 • تعریفWind Gradient(چرا باید با حداکثر سرعتTrim Speedفرود آمد)
 • Wind Shearو  Wind Chill
 • Sea Breeze و  Land Breeze
 • Anabatic wind  و  Katabatic wind
 • زمین و تاثیر آن بر جریانات هوایی (Ground effect)
 • تعریف مختصر و تقسیم­بندی ابرها – محدودیتها و خطرها
 • تعریف توده
 • تعریف جبهه

۲- Aerodynamic:

 • تعریف و رسم نیروهایAerodynamicبرروی پاراگلایدر RFA, Weight, Drag, Lift)
 • انواع Drag(Induced, Parasitic[1- Form, 2-Skin])
 • Total Dragو رسم نمودار آن
 • تعریف Aspect Ratioو تاثیر آن بر Stability
 • انواع Take OffForward, Cross Wind Take Off, Reverse)
 • تعریف و شکل پروسهStallبا در نظر گرفتن Air Flow Separation , Angle of Attack
 • انواع Stall (  B-Line Stall, Deep Stall, Dynamic Stall, Full Stall  )
 • تعریف و توضیح Critical Time
 • انواع  Tuck و Recoveryآنها
 • تاخیر درگردش، Adverse Yaw
 • روش Crabbing Technique
 • تعریف Sink Rate – Glide Ratio
 • قوانین ترافیک هوایی
 • روشهای اوجگیری ( Thermal, Ridge Soaring )
 • روشهای کاهش ارتفاع  Rapid Decent

(  Turn 360, Big Ears, Spiral Dive, B-Line Stall)

3- سیلابس عملی:

 1. توانایی آنالیز محل پرواز
 2. توانایی آنالیز شرایط جوی
 3. تمرینات زمینی  Ground Handling
 4. اجرای انواع Take off در شرایط متعارف
 5. آشنایی با  شرایط پرواز درThermal با هدایت مربی
 6. آشناییبا  شرایط پرواز در(Ridge) با هدایت مربی
 7. Big Ears
 8. پرواز در حداقل ۲سایت مختلف
 9. حداقل ۲۵ پرواز Soaring
 10.   اجرای صحیح الگوهای چهارگانه فرود
 11.   اجرای صحیح گردش بازوایای ۹۰ ،۱۸۰ ،۳۶۰
 12.   ثبت پرواز در Log Bookبا تائید مربی
فهرست