دوره پیشرفته آموزش پاراگلایدر تهران

* پیش­نیاز:

 • دارا بودن گواهینامهIntermediate با تاریخ معتبر
 • گواهی معتبردوره۱SIV (مورد تایید کمیته آموزش) که از تاریخ  آن بیش از ۱۲ ماه نگذشته باشد

** توضیحات:

 • حداکثر مدت دوره از تاریخ شروع، ۱۲ ماه می­باشد

 

۱ –Meteorology  :

 • تفسیر و توضیح اخبار آب و هوایی:

o       آب و هوای کنونی (METAR)

o       محاسبه ارتفاع ابر، سقف ترمال و پیش­بینی پایداری و ناپایداری

o       بررسی نقشه­ های هواشناسی 

۲- Aerodynamics  :

 • آشنایی مختصر با فاکتورهای موثر در طراحی بال

 

۳- Instrument  :

 • کار باGPS
 • تکمیل مباحث تدریس شده در دوره های قبل 

۴- General  :

 • فضای پرواز کنترل شده: تونل های هوایی، محدوده ترمینال ها، مناطق کنترل شده و فرودگاه ها.
 • فضای پروازی کنترل نشده: AFLها و دیگر مناطق هوایی. خطر، محدودیت ها، ممنوعیت ها و مناطق پرخطر.
 • ترافیک نظامی: مناطق آموزشی، عکسبرداری هوایی.
 • انتشارات دولتی: AIC،AIP،NOTAM، نقشه های

۵- Emergency :

هشدارها

جستجوی خلبانان گمشده 

سیلابس عمل 

 • حداقل ۵۰ ساعت پروازدر دوره Advance
 • حداقل  ۵  پرواز فرامنطقه ای هر کدام حداقل۳۰ کیلومتر(GPS Log )  که حداقل در دو سایت مختلف ثبت شده باشد.
 • گواهی مورد تایید کمیته آموزش انجمن جهت گذراندن  دورهSIV 2
فهرست