دوره پیشرفته

* پيش­نياز:

 • دارا بودن گواهينامه Intermediate با تاريخ معتبر
 • گواهی معتبردوره1SIV (مورد تایید کمیته آموزش) که از تاریخ  آن بیش از 12 ماه نگذشته باشد

** توضيحات:

 • حداکثر مدت دوره از تاريخ شروع، 12 ماه می­باشد

 

Meteorology  :

 • تفسیر و توضیح اخبار آب و هوایی:

o       آب و هوای کنونی (METAR)

o       محاسبه ارتفاع ابر، سقف ترمال و پیش­بینی پايداری و ناپایداری

o       بررسی نقشه­ های هواشناسی 

2- Aerodynamics  :

 • آشنایی مختصر با فاکتورهای موثر در طراحی بال

 

3Instrument  :

 • کار با GPS
 • تکمیل مباحث تدریس شده در دوره های قبل 

4General  :

 • فضای پرواز کنترل شده: تونل های هوایی، محدوده ترمینال ها، مناطق کنترل شده و فرودگاه ها.
 • فضای پروازی کنترل نشده: AFLها و دیگر مناطق هوایی. خطر، محدودیت ها، ممنوعیت ها و مناطق پرخطر.
 • ترافیک نظامی: مناطق آموزشی، عکسبرداری هوایی.
 • انتشارات دولتی: AIC،AIP،NOTAM، نقشه های ICAO. 

5Emergency :

هشدارها

جستجوی خلبانان گمشده 

سيلابس عمل 

 • حداقل 50 ساعت پرواز در دوره Advance
 • حداقل  5  پرواز فرامنطقه ای هر کدام حداقل  30 کیلومتر(GPS Log )  که حداقل در دو سایت مختلف ثبت شده باشد.
 • گواهی مورد تایید کمیته آموزش انجمن جهت گذراندن  دوره SIV 2
مشاوره تلفنی