قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

  • درصورت  انجام این رزرو به دلیل عدم وجود شرایط کنترل شما در بدو ثبت نام شما تایید میکنید که  شرایط پزشکی و فیزیکی پرواز را دارا میباشید و درغیر این صورت پرواز انجام نخواهد شد و  مبلغ با کسر کارمــــزد بانکی مرجوع میگردد.جهت هماهنگی بیشتر با شماره ۰۹۱۲۱۰۱۰۷۸۹ استاد خلبان حمید سراجان تماس حاصل بفرمایید.
  • برنامه پرواز ها نسبت به شرایط آب و هوایی ممکن است تغییر کنند و راس موعد مقرر انجام نگردند.
  • زررو پرواز شما تا مدت سه ماه محفوظ می باشد.
  • درصورتی که تمایل دارید فیلم برداری از شما انجام شود حتما یک حافظه فلش همراه خود داشته باشید.
  • کفش ، بادگیر و دستکش مناسب همراه خود داشته باشید.
  • شما در طول پرواز تحت پوشش کامل بیمه حوادث و مسئولیت می باشید.
  • شما با پرداخت و رزرو اینترنتی اطلاع خود را از شرایط فوق تایید مینمایید.
مشاوره تلفنی