آخرین اخبار

🔴 به اطلاع متقاضیان محترم آزمونهای پیشرفته و تندم می رساند؛ آزمونهای تئوری و عملی در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۲۲و ۲۳ شهریور ماه به میزبانی مشترک “کمیته ورزشهای هوایی استان های اصفهان و چهار محال بختیاری ” برگزار خواهد شد. ⬅️ لازم به ذکر است برای شرکت در آزمون در نظر گرفتن موارد […]

WhatsApp از من بپرس - WhatsApp